Disclaimer

Lees hieronder de disclaimer van de Trombosestichting Nederland

Intellectueel Eigendom

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatie. De informatie wordt verstrekt door de Trombosestichting Nederland en we streven ernaar om de informatie up-to-date en correct te houden. We geven geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten, of gerelateerde afbeeldingen op de website voor enig doel. Het gebruik van deze informatie is daarom strikt op uw eigen risico.

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies (direct of indirect), gevolgschade of schade, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winsten voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website.

Er wordt alles aan gedaan om de website goed te laten werken. Echter, de Trombosestichting Nederland neemt geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, als de website tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen buiten onze controle.

Op deze site tref je links aan naar andere websites. De Trombosestichting Nederland is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright- en algemene voorwaarden, van de betreffende website(s).

Wanneer je meent dat op deze website inbreuk wordt gemaakt op de aan jou toekomende (intellectuele eigendoms-)rechten, kan je contact opnemen via actie@trombosestichting.nl, met een omschrijving van de inbreuk makende gegevens, een onderbouwing en bewijsstukken.

Indien naar de mening van de Trombosestichting Nederland vaststaat dat er sprake is van inbreuk, zullen wij overgaan tot het nemen van passende maatregelen, waaronder het verwijderen van de betreffende gegevens. De Trombosestichting Nederland is in geen geval aansprakelijk jegens derden en is niet verplicht tot overgaan tot enige vorm van schadeloosstelling.

Copyright
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website (teksten, afbeeldingen, vormgeving, logo’s, huisstijl, foto’s en overige materialen) liggen bij de Trombosestichting Nederland. Content mag worden overgenomen en verspreid, mits er voldaan wordt aan een correcte bronvermelding. De Trombosestichting Nederland stelt het op prijs dat er bij overname van beeld voor drukwerk contact wordt opgenomen met de organisatie.

Meningen en beweringen die worden geuit in mededelingen op de pagina’s van de Trombosestichting Nederland, zijn die van de auteur(s) en niet die van de Trombosestichting Nederland, de webmaster noch de internetprovider. De Trombosestichting Nederland kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

De Trombosestichting Nederland behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen op deze website met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Mocht u in de berichtgeving op het actieplatform van de Trombosestichting Nederland onjuistheden signaleren, dan stellen wij het zeer op prijs dat u deze meldt bij de web-redactie.
U kunt een mail sturen naar actie@trombosestichting.nl